Hällgren, Markus

Ledamot av HBO

Markus Hällgren

Professor
Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Ledamot av HBO; Skattmästare

Telefon 090 – 786 58 85

E-post markus.hallgren@umu.se

Markus Hällgren är professor i företagsekonomi med inriktning mot management och organisation. Markus initierade och leder forskningsprogrammet Extreme Environments, Everyday Decisions (www.TripleED.com). Inom ramen för TripleED studerar Markus och projektgruppen betydelsen av vardagen för beslut och organisering i farliga, oftast temporära, miljöer med en i huvudsak etnografisk ansats. dvs. miljöer där människor kan komma till skada. Miljöerna studeras med en i huvudsak etnografisk ansats för att fånga den informationsrikhet och tydlighet som gör miljöerna ideala för att förstå vanliga mer “traditionella organisationer”. Markus Hällgren och TripleED har bland annat studerat rutiner, meningsskapande, gruppdynamik, ledarskap och målfokusering i polisen, akutsjukvård, klättringsexpeditioner till Mount Everest och K2, samt zombiefilmer. Tillsammans med Linda Rouleau vid HEC Montreal initierade och driver Hällgren det internationella forskningsnätverket ”Organizing extreme contexts”. Hällgren har publicerat i tidskrifter såsom Academy of Management Annals, European Management Journal, Scandinavian Journal of Management, and International Journal of Project Management. Mer information om forskningsprogrammet finns på www.tripleED.com samt mer om Hällgren på www.markushallgren.com där utöver forskning och aktiviteter, nyhetsinslag i tidningar och radio återfinns.