Sjöholm, Håkan

Håkan Sjöholm

Direktör
Projektkonsult Håkan Sjöholm AB

Västerås

Mobil 070-6246242

E-post hakan@sjoholm.info

Akademiens revisorssuppleant

 

Håkan Sjöholm driver sedan 2004 Projektkonsult Håkan Sjöholm AB, ett konsultföretag med affärsidén att öka kundernas lönsamhet och konkurrenskraft genom att förbättra deras projektledningsförmåga. Håkan är en av författarna till boken ”Projekt – ledning och metoder”, som även är utgiven på engelska.

Håkan har 30 års erfarenhet från Asea/ABB inom projektledningsområdet som internationell projektledare, projektchef, linjechef (resursägare) i projektdrivna organisationer, chef för projektkontor samt projektkonsult.

Håkan är ansvarig inom Svenskt Projektforum för certifiering av projektledare, han har tidigare varit föreningens ordförande i fem år.

Håkan är medlem i IPMAs (international Project Management Association) certifieringsstyrelse (Certification Validation Management Board).

Håkan har medverkat i arbetet med ISO-standarderna ISO 10006, Vägledning för kvalitetsledning i projekt samt ISO 21500, Guide to project management.