Forss, Maria

Maria Forss

VD

BICO Group AB

Mobil 0709 – 67 00 07

Årets projektledare 2012

 

Bakgrund Maria Forss har en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har sedan 1995 ägnat sig åt produktutveckling och marknadsföring av läkemedel och medicintekniska produkter i globala roller på AstraZeneca och i det virtuella bolaget Duocort Pharma. Som VD och projektledare i det virtuella bolaget var uppdraget att ta ett nytt läkemedel från kliniska studier till regulatoriskt godkännande och försäljning av bolaget för en dryg miljard kronor 2011. Det var för detta projekt som Maria blev årets projektledare 2012. Diplomerad styrelseledamot. Under 2009 deltagare i regeringens program Styrelsekraft. Mentor under två omgångar av Chalmers Näringslivsinriktade mentorprogram för doktorander. Sedan hösten 2012 har Maria varit anställd på Vitrolife som vice VD med ansvar för affärsutveckling och global marknadsföring. Denna roll innebar också ansvar för delar av produktutvecklingen som leds av interna och externa projektledare med projektmedlemmar på flera kontinenter. Maria är VD för BICO Group AB sedan 2023.

Inriktning Affärstutveckling. Ledarskap av tvärfunktionella team. Projekthantering i forskningsintensiva miljöer där stora krav ställs på riskhantering samt kommunikation mellan forskning och marknad.

Speciella intressen Projektstyrning, organisation och kommunikation i virtuella organisationer. Projektkommunikation ställs då på sin spets när kompetenser från flera kunskapsområden och organisationer i olika geografier, och från olika kulturer, ska verka som ett effektivt team. Hur man kan se alla intressenter och projektmedlemmar trots att man inte ses och få alla att se sitt bidrag till helheten, förstå och acceptera sin roll och sitt uppdrag i projektet och vilja ge det lilla extra. Balansering av individuell styrning och styrning av gruppen och facilitering av processer för att nå mot det gemensamma målet.