Claesson, Christer

Christer Claesson

Projektenhetschef
Trafikverket Investering

Göteborg

Mobil 070 – 609 39 50

E-post christer.claesson@trafikverket.se

Ledamot av HBO

Bakgrund Christer Claesson har arbetat med anläggningsprojekt (projektering och byggande) i statlig regi sedan tidigt 80-tal. Började på Vägverket 1983 och har under tiden fram till nu verkat i flera olika roller såsom projektmedarbetare, projektledare och nu de senaste 12 åren som projektenhetschef. Ansvarar nu för en projektenhet på Trafikverket som genomför väg- och järnvägsprojekt i storstadsmiljö ( Göteborg). 2003 så certifierade sig Christer inom IPMAs B-nivå (senior projektledare), ej recertifierad. Christer har även under sin tid på Trafikverket jobbat med utvecklingen av projektledare och har ansvarat för framtagande av en utbildning med fokus på projektledning i beställarorganisation i slutet av 2000-talet.

Speciella intressen: Projektledning, samverkan och erfarenhetsåterföring inom projekt