Berggren, Christian

Christian Berggren

Professor
Linköpings Universitet

Linköping

Telefon 013-281500

E-post christian.berggren@liu.se

Sammankallande i Akademiens utskott för utmärkelsen Årets Projektledare

 

Bakgrund Christian Berggren är professor i industriell organisation med inriktning mot innovations- och projektledning. Han är sedan 1995 verksam vid Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, och återkommande gästforskare på Australian Business School (f d Australian Graduate School of Management), Sydney. Sedan slutet på 90-talet leder han kurser i avancerad projektledning för framstående industriföretag som Scania, SSAB, Saab, Astrazeneca, m fl. Tillsammans med Fredrik Tell leder Christian det åttaåriga forskningsprogrammet KITE, Knowledge Integration and Innovation in Transnational Enterprise finaniserat av Riksbankens Jubileumsfond 2007 – 2014.

Inriktning Industriella innovationsprocesser, ledning av komplex systemutveckling, produktutveckling och policy design, särskilt i fordons- och kraftindustrin.

Speciella intressenInnovationer för ekologisk uthållighet, samspelet mellan samhällelig reglering och industriell innovation, tillväxtekonomier och nya innovationsbaserade företag.