Bredin, Karin

Karin Bredin

Ek Dr, Docent
Linköpings Universitet

Telefon 013 – 281 558

E-post karin.bredin@liu.se

Bakgrund Karin är docent i företagsekonomi och verksam vid avdelningen Företagsekonomi på Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling vid Linköpings Universitet. Hon har över 15 års erfarenhet från forskning och undervisning som sätter fokus på personalfrågor (HRM) och kunskapsledning i organisationer som präglas av projektarbete och andra flexibla och temporära arbetssätt. Karin har en rad publikationer i form av böcker, bokkapitel, och forskningsartiklar i vetenskapliga journaler, och hennes forskning har blivit prisbelönt genom bl a IPMA Research Award (2011) och IPMA Young Research Award (2009), Swedish Society’s HR Research of the year (2009), and Emerald Award for outstanding Doctoral Research (2008). Karin har varit med att driva utvecklingen av grundutbildningsutbudet inom HRM på Linköpings Universitet, och håller i utbildningar på grund- och avancerad nivå. Hon har också erfarenhet från såväl forskarutbildning som uppdragsutbildning av seniora projektledare inom näringslivet.

Speciella intressen HRM i projektbaserade organisationer, roller och strukturer för HRM praktikens värdeskapande i projektintensiva verksamheter, individer som integratörer av kunskap i projektteam, kunskapsöverföring och ”lessons learned”.