Nilsson-Ehle, Anna

Anna Nilsson-Ehle

Direktör

Göteborg

Mobil 0709 -96 76 00

E-post anna@nilsson-ehle.se

Årets projektledare 2001

Akademiens ordförande 2014 – 2022

 

Bakgrund Anna är civilingenjör från Chalmers. Hon arbetade några år som utvecklingsingenjör för en leverantör till stålindustrin och började sedan på Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum. Hon arbetade inom Volvokoncernen i 20 år innan hon 1999 började som VD för Universeum. För arbetet med att uppföra Universeum utsågs hon till Årets projektledare och är sedan dess medlem i Projektakademien. Åren 2006 – 2017 var Anna föreståndare för SAFER – centrum för fordons- och trafiksäkerhetsforskning. Idag är Anna aktiv i flera styrelser för såväl myndigheter som aktiebolag och andra organisationer.

Inriktning Anna har innehaft chefsbefattningar sedan tidigt 80-tal. Hon har lett flera projekt/organisationer som kombinerat produkt- och affärsutveckling med nytänkande verksamhetsutveckling såsom Volvo Personvagnars första tvärfunktionella “lean” organisation 240-bolaget, Volvokoncernens stab “Ledarskap och Kvalitet” 93- 94 och Volvo Personvagnars industriella förändringsarbete för modulariserat plattformsarbete åren 95 – 97. Dessa erfarenheter ledde vidare till förverkligandet av Universeum och via en period som senior managementkonsult till befattningen som föreståndare för en nydanande form för forskningssamverkan mellan industri, akademi och samhällsaktörer. Annas slutsatser från dessa olika erfarenheter är en övertygelse att mångdisciplinära team som förstår sin gemensamma uppgift, sitt ömsesidiga beroende och har högt ställda mål kan prestera häpnadsväckande resultat.

Speciella intressen Ledarskap i komplexa miljöer med snabb förändringstakt som ställer höga krav på både individuellt och kollektiv lärande. Projekt där många kulturer samverkar mot såväl gemensamma som egna resultat. Styrelsearbete och ledarskap för högpresterande, innovativa organisationer med vilja att bidra till FNs globala hållbarhetsmål.