Söderholm, Anders

Anders Söderholm

Rektor
Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm

Mobil 070-322 86 40

E-post soderholm@kth.se

Akademiens ordförande 2004-2014

 

 

Bakgrund Anders Söderholm är professor i företagsekonomi och har särskilt intresserat sig för projektorganiserade företag och de särskilda organisatoriska frågor som hänger samman med ett allt ökande projektintresse i industri och förvaltning. Även frågor kring hur projektledningens praktik egentligen ser ut har varit ett stort intresse. Det har hela tiden varit de organisationsvetenskapliga aspekterna av projekt som stått i fokus för forskningen. Han har även utvecklat kurser och program inom projektledning, inte minst ett internationellt masterprogram i Strategic Project Management tillsammans med internationella partners. Han är medlem i Svenska Projektakademien sedan 1999 och dess ordförande 2004-2014. 2008-2017 var han rektor för Mittuniversitetet, därefter generaldirektör för UKÄ och är sedan 2023 rektor för Kungliga Tekniska Högskolan.

Inriktning Anders har ett stort praktiskt intresse för projektportföljhantering och utvecklingsarbete inom den svenska universitets- och högskolesektorn.

Speciella intressen är frågor kring hur det moderna företaget kan byggas upp och ledas när projekt dominerar utförande- och utvecklingsorganisationen samt hur det praktiska projektarbetet drivs i olika omgivande miljöer.