Söderholm, Anders

Anders Söderholm

Professor, Generaldirektör
Universitetskanslersämbetet

Stockholm

Mobil 070-322 86 40

E-post anders.soderholm@uka.se

Akademiens ordförande 2004-2014


Bakgrund Anders Söderholm är professor i företagsekonomi och har särskilt intresserat sig för projektorganiserade företag och de särskilda organisatoriska frågor som hänger samman med ett allt ökande projektintresse i industri och förvaltning. Även frågor kring hur projektledningens praktik egentligen ser ut har varit ett stort intresse. Det har hela tiden varit de organisationsvetenskapliga aspekterna av projekt som stått i fokus för forskningen. Han har även utvecklat kurser och program inom projektledning, inte minst ett internationellt masterprogram i Strategic Project Management tillsammans med internationella partners. Han är medlem i Svenska Projektakademien sedan 1999 och dess ordförande sedan 2004. Sedan 2008 är han rektor för Mittuniversitetet.

Inriktning Anders arbetar för närvarande som generaldirektör med ett stort praktiskt intresse för projektportföljhantering och utvecklingsarbete inom den svenska universitets- och högskolesektorn.

Speciella intressen är frågor kring hur det moderna företaget kan byggas upp och ledas när projekt dominerar utförande- och utvecklingsorganisationen samt hur det praktiska projektarbetet drivs i olika omgivande miljöer.