Andersson, Anders P

Anders P Andersson

Project manager

Malmö

Tel: 0705-732500

E-post anders.ep.andersson@gmail.com

Anders har 30 års erfarenhet från Kockums AB inom projektledningsområdet som internationell projektledare, projektkontorschef och portfölj styrning.

Anders arbetar numera främst som rådgivare och mentor för chefer och projektledare i matrisorganisationen.