Karrbom Gustavsson, Tina

Tina Karrbom Gustavsson

Docent
KTH Fastigheter och Byggande

Stockholm

Mobil 070-5905485

E-post tina.karrbom@abe.kth.se

Bakgrund:

Tina Karrbom Gustavsson har arbetat med forskning, utbildning och samverkan inom projektledning under mer än 15 år. Hon doktorerade i industriell ekonomi på KTH på en avhandling om informell kommunikation (”småprat”) i internationella anläggningsprojekt. Efter doktorsexamen genomförde Tina studier på multiprojektledning och ”project overload” på Scania, ITT och FMV. Därefter arbetade Tina som utvecklingsdirektör i Huddinge kommun under ett par år. Då ledde hon ett samhällsutvecklingsprojekt i samverkan mellan Stockholms Läns Landsting, Huddinge, Botkyrka, KTH, Karolinska Institutet, Södertörns högskola och företagen i Flemingsberg, med fokus på utvecklingen av Flemingsberg och södra Stockholmsregionen. Sedan år 2010 arbetar Tina som lektor i projektkommunikation på institutionen Fastigheter och byggande på KTH. Hon ansvarar bland annat för inriktningen Byggprojektledning på civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad. År 2013 blev hon docent och år 2015 utsågs hon till institutionens chef. År 2014 fick Tina utmärkelsen ”Årets kvinna i fastighetsbranschen” av Fastighetsägarna.

Speciella intressen: Projektkommunikation, projektledning och upphandling.