Carlstedt, Hans

Hans Carlstedt

Direktör
Hans & Magnus HB

Sävedalen

Mobil 0708-20 40 14

E-post hans.carlstedt@telia.com

Årets projektledare 1999

Bakgrund Hans Carlstedt har ett långt projektliv bakom sig och är nu pensionär. I sitt företag Hans & Magnus HB stöttar han olika projekt och undervisar i frågor omkring projektledning. Hans har lett Volvo Car Corporations största tekniska projekt i framtagning av bilar, plattformar sedan 80-talet. Speciella intressen är utmanande målstyrning av grupper, ledning av multiorganisatoriska osynkrona projekt tvärs olika företagskonstellationer. Hans är även verksam som coach. Vid sidan om den industriella verksamheten är Hans projektledare och tävlingsansvarig inom idrottsrörelsen (SAIK orientering) och ungdomars teknikutveckling (Tekniska Samfundet).

Inriktning Projektorganisation, ledarskap, arbetsorganisation.

Speciella intressen Distribuerat ledarskap, kritiska perspektiv på FoU kontra framtida projekt, projektintensiv verksamhet och utbildning inklusive coaching.