Hallin, Anette

Anette Hallin

Docent, Universitetslektor
Mälardalens Högskola

Västerås

Telefon 021 – 151 793

E-post anette.hallin@mdh.se

Bakgrund Anette Hallin är utbildad och erfaren lärare med en master i pedagogik (Stockholms universitet/Uppsala universitet) och en doktorsgrad i Industriell ekonomi och organisation (KTH, 2009). Hon gjorde sin postdoc på Stanfords universitet (Scancor), samt vid Gothenburg Research Institute och på Stockholms universitet och blev 2012 först lektor och sedan 2015 docent vid Mälardalens högskola (MDH). Hennes tid delas mellan undervisning, forskning och ledningsuppdrag. Hon undervisar i projektledning och förändringsledning, hon har skrivit flera läroböcker och hon bloggar regelbundet för bland annat PMI. Hennes forskning handlar om hur organisering sker genom ständigt pågående och röriga processer i projekt, men även i och genom olika processer. Hon handleder doktorander, är ansvarig för forskarutbildningen i Industriell ekonomi och organisation vid MDH samt fungerar som ämnesansvarig för Organisation & Ledning vilket innebär att hon leder arbetet i en grupp med ca 15 lärare/forskare verksamma i ämnet. Hon leder även DigMa-programmet som är ett forskningsprogram där 7 forskare i Sverige och England i fyra delprojekt och genom djupa fallstudier syftar till att utveckla kunskap om hur digitaliseringen förändrar organisationer, arbete och ledning (se digitalizedmanagement.com). I mån av tid åtar hon sig även uppdrag som expert, rådgivare, föredragshållare och moderator.

Inriktning Anette intresserar sig för hur förändring sker genom samspelet mellan teknik/det materiella och organisering/det sociala och hon har studerat detta i olika branscher, bland annat i stålindustrin, i avfallsföretag, i offentlig sektor, i städer och i samverkansprojekt.

Speciella intressen Organisatoriska strukturer; projektifiering/avprojektifiering; projektstödjande organisationer; användningen av digital teknik i organisationer; projektledning och förändringsledning.