Per Erik Eriksson

Professor
Luleå Tekniska Högskola

Luleå

Telefon 0920 - 493 058

E-post pererik.eriksson@ltu.se

Bakgrund Per Erik Eriksson har civilingenjörsexamen inom väg och vatten och magisterexamen inom företetagsekonomi från Luleå tekniska universitet (LTU). Efter examen 2001 började han som doktorand vid LTU 2002 och 2007 disputerade han inom ämnet industriell organisation med avhandlingen: “Efficient Governance of Construction Projects through Cooperative Procurement Procedures”. Efter fortsatt forskning om upphandling av byggprojekt blev Per Erik docent i industriell organisation 2010. Därefter breddades forskningen och har sedan dess alltmer även handlat om innovation och lärande i projektbaserad verksamhet, främst inom byggbranschen. Per Erik blev professor i industriell organisation, med inriktning inom byggproduktion, 2014. Per Erik bor numera i Stockholm men arbetar fortfarande vid LTU.

Inriktning Per Eriks forskning fokuserar på den projektbaserade byggbranschen, främst med fokus på upphandling av byggprojekt samt innovation och lärande inom och mellan byggprojekt.

Speciella intressen Samverkansinriktade upphandlingsstrategier, balans mellan kortsiktig effektivitet och långsiktig innovation, kunskapsgenerering och –spridning inom och mellan projekt och projektbaserade organisationer.