Svenska Projektakademien och Akademiens Högsta Beslutande Organ

Svenska ProjektAkademien leds av ett Högsta Beslutande Organ (HBO). Ledamöterna av HBO är Anna Nilsson-Ehle (ordförande), Johannes Morelius (vice ordförande), Eva Lindgren (sekreterare), Markus Hällgren (skattmästare), Christer Claesson (ledamot), Tina Karrbom-Gustavsson (adjungerad ledamot), Mats Ragnarsson (adjungerad ledamot)  samt Britt-Marie Rydén (adjungerad ledamot).

Akademien och HBO kontaktas enligt följande:

Svenska ProjektAkademien
Attn. Eva Lindgren
Bergsträdgården 7
416 60 GÖTEBORG

Tel 070 - 556 10 51

info@projektakademien.se

Utskottet för utmärkelsen Årets Projektledare:
Britt-Marie Rydén
britt-marie.ryden@lakemedelsverket.se

Forskningsutskottet, forskardagarna och temapoolen:
Mats Ragnarsson
mats.ragnarsson@wenell.se

Kommunikationsutskottet, webbredaktionen samt priset för bästa uppsats/examensarbete:
Johann Packendorff
johann.packendorff@indek.kth.se

Rekryteringsutskottet:
Tina Karrbom - Gustavsson
tina.karrbom@abe.kth.se