[20170508] Charlotta Dingertz och Claes Johannesson mottog gemensamt Svenska ProjektAkademiens utmärkelse Årets Projektledare 2016. Nu söker vi 2017 års pristagare! Klicka på länken för information om hur du nominerar just din kandidat! [20161022] Årets Projektledare 2016 är en av flera intressanta talare på Projektnäring den 18 november!.


[20170425] Edgaras Rakevičius och Louis Auzias, Linköpings Universitet, erhåller Svenska Projektakademiens pris för bästa C/D-uppsats med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag 2017. Uppsatsen, The process of knowledge integration: A case study of a change project, syftar till att studera kunskapsintegration som ett processuellt fenoment över projektets livscykel.[20161026] För att inspirera till och initiera examensarbeten av FoU-karaktär har Svenska Projektakademien satt samman en lista på möjliga uppsatsämnen inom projektområdet. Inriktningen är projekt som arbetsform, organisationsform och som ett sätt för organisationer, grupper och individer att lära och utveckas. Uppsatsämnena kan även vara lämpliga som forskningsuppgifter.