Årets projektledare

Årets projektledare

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar.

Läs mer

Utmärkelsen uppsatspris

Utmärkelsen uppsatspris

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv.

Läs mer

Våra ledamöter

Våra ledamöter

Akademiens ambition är att ha en balans mellan praktiserande projektledare från olika samhällssektorer, konsulter och utbildare, samt forskare.

Läs mer

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektformen. Akademien är en mötesplats för yrkesverksamma personer med hög kompetens inom projektområdet. Ledamöterna, som är tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer, universitet och högskolor är invalda på sina meriter inom projektområdet och ett långsiktigt intresse.

Nyheter & Pressmeddelanden