Årets projektledare

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar.

Read More

Utmärkelsen uppsatspris

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv.

Read More

Forskning

Projektakademiens forskningsutskott samlar och sammanställer information från alla svenska universitet och högskolor.

Read More

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektformen. Akademien är en mötesplats för yrkesverksamma personer med hög kompetens inom projektområdet. Ledamöterna, som är tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer, universitet och högskolor är invalda på sina meriter inom projektområdet och ett långsiktigt intresse.

Nyheter & Pressmeddelanden