[20171212] Sven Olsson, ledare för Projekt Operationscentrum vid Centralsjukhuset i Karlstad, erhöll utmärkelsen Årets Projektledare 2017 vid Svenska ProjektAkademiens högstidsmöte den 30 november. Läs mer om Sven och projektet och lyssna på vår podcast!

[20161022] Årets Projektledare 2016 är en av flera intressanta talare på Projektnäring den 18 november!.

[20180411] Viktoria Nacsa och Sandra Wennesjö, Umeå School of Business and Economics (USBE) erhåller Svenska ProjektAkademiens nationella uppsatspris för 2018. Deras vinnande uppsats behandlar företeelsen 'scope creep' - dvs successiva och icke kontrollerade förändringar av projektets omfattning - ur projektledarens perspektiv. Vinnarna erhöll sitt pris i samband med Akademiens Årssammankomst den 11 april!!![20170918] För att inspirera till och initiera examensarbeten av FoU-karaktär har Svenska Projektakademien satt samman en lista på de senaste årens finalister till Svenska ProjektAkademiens Uppsatspris.