[20160701] Per Rydberg, Projekt Hallandsås, fick utmärkelsen Årets Projektledare 2015. Nu söker Svenska ProjektAkademien efter 2016 års vinnare! Skicka in en nominering om du vet någon duktig projektledare som vi kan uppmärksamma. Det är alltså projektledaren vi lyfter fram och projekten kan vara från alla sektorer i samhället. För mer information och nomineringsblankett, klicka på länken:

[20151022] Årets Projektledare är en av flera intressanta talare på Projektnäring den 20 november!.[20160413]Uppsatspriset tilldelas Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath, Karlstads Universitet, för uppsatsen "Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt". De mottog priset vid Akademiens årssammankomst den 13 april 2016.

[20150326] För att inspirera till och initiera examensarbeten av FoU-karaktär har Svenska Projektakademien satt samman en temapool inom projektområdet. Inriktningen är projekt som arbetsform, organisationsform och som ett sätt att lära sig. Uppslagen i temapoolen kan även vara lämpliga som forskningsuppgifter.