[20161118] Charlotta Dingertz och Claes Johannesson mottager gemensamt Svenska ProjektAkademiens utmärkelse Årets Projektledare 2016. De får utmärkelsen för sitt projektledarskap i arbetet med att avsevärt förbättra och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger i utbildningen på de kommunala grund- och gymnasieskolorna i Stockholms Stad. [20161022] Årets Projektledare 2016 är en av flera intressanta talare på Projektnäring den 18 november!.


[20170301]Svenska ProjektAkademiens uppsatspris 2016 tilldelades Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath, Karlstads Universitet, för uppsatsen "Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt". Akademiens jury har nu tagit fram tre finalister till 2017 års uppsatstävling! [20161026] För att inspirera till och initiera examensarbeten av FoU-karaktär har Svenska Projektakademien satt samman en lista på möjliga uppsatsämnen inom projektområdet. Inriktningen är projekt som arbetsform, organisationsform och som ett sätt för organisationer, grupper och individer att lära och utveckas. Uppsatsämnena kan även vara lämpliga som forskningsuppgifter.