Hökborg, Sven-Olof

Sven-Olof Hökborg

Stockholm

Telefon 08 – 661 70 62 

Mobil 070 – 301 70 62

E-post hokborg@yahoo.com

Årets projektledare 1998

 

Bakgrund.  Sven-Olof Hökborg flygutbildades i det svenska flygvapnet där han bedrev aktiv flygtjänst under många år. År 1988 utnämndes han till Generalmajor.

Han innehar en civilingenjörsexamen i flygteknik från KTH samt en Master of Science in Systems Management (projektledning), avlagd vid University of Southern California, Los Angeles. Dessutom har han en F.K. med företagsekonomisk inriktning från Stockholms Universitet.

Han har främst arbetat med forskning, utveckling och anskaffning av flygmateriel vid Försvarets Materielverk – FMV – Stockholm. Sven-Olof har varit Chef  för Huvudavdelningen för Flygmateriel , innebärande bland annat projektledningsansvar  JAS 39 Gripen samt Viggensystemet.

Han har också tjänstgjort som försvars- och flygattaché vid svenska ambassaden i Washington D.C.

Därefter har han bl a haft flygindustriella uppdrag.

Sven-Olof är medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Han har  varit ordförande i Svenska Flygtekniska Föreningen, SFF, och tilldelats föreningens Thulinmedalj i guld.

Vidare har han 2005-2009 varit ordförande i Swedish-American Chamber of Commerce of Washington D.C.

Speciella intressen. Ledarskap, transatlantiska relationer, flyg- och rymdutveckling samt flygning. Total flygtid över 6.300 flygtimmar.