Gunnarson, Sven

Sven Gunnarson

Chalmers Tekniska Högskola

Göteborg

Telefon 031-772 19 53

Mobil 070-308 88 53

E-post sven@chalmers.se

Ledamot av forskningsutskottet

 

Bakgrund Sven Gunnarson har arbetat med utbildning och forskning på Chalmers sedan början av 1980-talet. Han tog tidigt initiativ till branschöverskridande kurser i projektledning på olika civilingenjörsprogram och ett fortbildningsprogram i projektledning som skapades för yrkesverksamma med högskoleutbildning. Sven är sedan några år tillbaka chef för avdelningen Construction Management vid institutionen för Bygg- och miljöteknik på Chalmers. Avdelningen arbetar med forskning inom ett interdisciplinärt fält som omfattar hela byggprocessen från idé till förvaltning. En del av forskningen sker inom grupperingen RIMPOC (Research Initiative on Multi-Project Organizing and Communication) och inbegriper även andra projektbaserade verksamheter än bygg, t ex ICT-förtag, bilindustri och konsultföretag.

Inriktning Projektorganisering, kommunikation och ledarskap.

Speciella intressen Hur standardiseringsåtgärder som införandet av projektmodeller, kompetensnormering eller projektledarcertifiering rimmar med projektarbetsformens grundtanke.