Rydberg, Per

Per Rydberg

Projektchef
Trafikverket
Göteborg

Telefon 010 – 123 8868

E-post per.rydberg@trafikverket.se

Årets projektledare 2015

Bakgrund: Examen från Chalmers Tekniska Högskola, Civilingenjör Väg och Vatten 1976. Företagsekonomi Uppsala universitet 1987. Har ägnat de senaste 15 åren åt ledning och styrning av Trafikverkets största infrastrukturprojekt, framförallt i genomförandeskedet. 2014 som framgångsrik projektchef för byggandet av järnvägstunnlarna genom Hallandsås. Har också internationell erfarenhet från projektledning i Mellanöstern och södra Afrika. Styrelseledamot i Netlipse (Network for large infrastructure projects in Europe). Årets Projektledare 2015.

Inriktning: Projektledning av stora komplexa projekt där krav på helhetssyn, systematiskt arbetssätt och strukturerad samverkan är avgörande framgångsfaktorer.

Speciella intressen: Att sätta mål, bygga lag och etablera drivkrafter samt utveckla medarbetare