Rydén, Britt-Marie

Britt-Marie Rydén

Projektledare
Läkemedelsverket
Uppsala

Mobil 072-5082190

E-post brittmarie.ryden@gmail.com

Adjungerad ledamot av HBO

Bakgrund Som ansvarig för projektkontor har Britt-Marie mest arbetat med att utveckla, förbättra och leda projektverksamheten inom läkemedels- och biotechområdet samt i myndigheter. Några av uppgifterna har varit att sammanställa projektportföljer, ta fram affärs- och lönsamhetsberäkningar samt införande av projektmodell.

Inriktning Att ha en praktisk inriktning med enkla och tydliga arbetssätt för styrning, genomförande och uppföljning av projektportföljen och enskilda projekt. Hon har arbetat mycket med att ta fram beslutsstöd till olika ledningsfunktioner.

Speciella intressen Helheten i en organisation och få ihop länken mellan linje och projekt. För att nå dit behövs goda förutsättningar för att dela information och ha en öppen attityd till alla olika intressenter.