• Slider Image

Projektakademiens Uppsatspris

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete på bachelor- eller masternivå (motsvarande C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag. Priset möjliggjordes från början genom finansiering från forsknings- och utvecklingsnätverket Svenska Projekt, numera står Svenska ProjektAkademien för prissumman om 10.000 kr. Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från både näringsliv och högskolor/universitet som finns representerade i akademiens forskningsutskott. Från och med 2014 delas priset ut vid Akademiens årssammankomst i april.

Pristagare (receivers of the National Thesis Award):

2019: Adam Carlsén och Oscar Elfstrand, Luleå Tekniska Universitet
2018: Viktoria Nacsa och Sandra Wennesjö, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE)
2017: Edgaras Rakevičius och Louis Auzias, Linköpings Universitet.
2016: Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath, Karlstads Universitet.
2015: Alfred Park och Luminita Popescu, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
2014: Jaime Adrián Millán Leyva och Vladimir Matovic, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2012: Ekaterina Kalinina och Meaza Eshetu Abebe, Linköpings Universitet.
2011: Karin Jonasson, Luleå Tekniska Universitet.
2010: Niclas Forsman, Kungl Tekniska Högskolan.
2009: Helga Persson, Kungl Tekniska Högskolan.
2008: Maria Landh och Håkan Sörin, Linköpings Universitet.
2007: Katarina Fornander, Karolinska Institutet, samt Victor Mannerholm Hammar och Johan Ottosson, Kungl Tekniska Högskolan.
2006: Frida Börjesson och Jens Nilsson, Linköpings Universitet.
2005: Camilla Haglund och Julien Vital, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
2004: Micael Karlsson och Jörgen Sundblad, Karlstads Universitet.

Övriga finalister (other finalists) 2017-:

2018: Sofia Widengren, Uppsala Universitet.
2018: Ludvig Rogberg och Joakim Wretskog, Kungl Tekniska Högskolan.
2018: Sandra Björlin och Emma Troedsson Rundqvist, Handelshögskolan vid Karlstad Universitet.
2017: Susan Jane Weeks och Francesca Clotilde Scialdone, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2017: Jonathan Adut, Kungl Tekniska Högskolan.

Hedersomnämnanden (receivers of Highly Commended Awards) 2006-2016:

2016: Khuraman Mammadova och Bezkat Musrepova, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE)
2016: Ivica Glavas och Asmir Tahmaz, Chalmers Tekniska Högskola
2016: Per Engström och Marcus Pettersson, Linköpings Universitet
2015: Ana Cristina de la Campa Ahedo och Cordula Schwenke, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2014: Maxim Miterev och Ruxandra Nedelcu, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2014: Andrius Gedvilas, Chalmers Tekniska Högskola.
2014: Frosina Tasevska och Olga Toporova, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2012: Lina Sjöström och Sofia Åhlin, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2012: Anna Jensen och Sofia Sundström, Kungl Tekniska Högskolan.
2012: Gagandeep Singh, Chalmers Tekniska Högskola.
2012: Isabelle Collin och Daniel Ericsson, Linköpings Universitet.
2011: Emma Lundberg och Christian Seglert, Kungl Tekniska Högskolan.
2011: Bich Nga Dao, Chalmers Tekniska Högskola.
2010: Patrik Sundsten och Fredrik Lorén Karlsson, Kungl Tekniska Högskolan
2010: Lindsey Martenez Hermosilla, Linköpings Universitet.
2008: Anders Boqvist och Frey Sigurjonsson, Kungl Tekniska Högskolan.
2007: Nils Gerdes och Daniel Windahl, Linköpings Universitet.
2006: Anna Nordström, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
2006: Anna Nordell och Carina Sjöström, Linköpings Universitet.