• Slider Image

Forskningsutskottet

Forskningsutskottets uppgifter:

 • Leder arbetet kring uppsatspris för bästa kandidats/magisteruppsats inom projektområdet
 • Är bollplank till HBO och programutskottet kring forskningsarbeten och resultat som kan utgöra teman vid akademisammankomster
 • Håller Akademiens hemsida uppdaterad med avseende på innevarande års uppsatspris (inskick, finalister, vinnare) samt tidigare års finalister
 • Förbereder och faciliterar temat kring årets uppsatsprisvinnare på årssammankomsten

Forskningsutskottets medlemmar:

 • Tomas Blomquist*
 • Per Erik Eriksson
 • Anette Hallin*
 • Lars Lindkvist
 • Lennart Ljung
 • Rolf Lundin
 • Mats Ragnarsson (sammankallande)*
 • Johann Packendorff*
 • Torbjörn Stjernberg
 • Anders Söderholm
 • Jonas Söderlund

*Medlem i core team