Vad vi gör

Svenska ProjektAkademiens verksamhet

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektformen. Akademien är en mötesplats för yrkesverksamma personer med hög kompetens inom projektområdet. Ledamöterna, som är tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer, universitet och högskolor är invalda på sina meriter inom projektområdet och ett långsiktigt intresse.

Akademien arbetar för utveckling och förnyelse i projektledning och övergripande styrning av projektverksamhet (project governance). Akademien följer kunskapsutvecklingen inom området och uppmuntrar till en mångsidig dialog kring forskningsrön och dess tillämpbarhet. Akademien stimulerar till initiativ inom forskning och utveckling, framförallt i samarbete mellan akademin (högskolor, universitet), offentlig förvaltning och näringsliv.

Akademien delar årligen ut utmärkelsen Årets Projektledare samt ett pris till bästa C/D-uppsats inom projektområdet vid universitet/högskola. Projektakademiens ledamöter samlas varje år för överläggningar vid högtidssammankomsten i november/december, årsmöte i mars/april, höstupptakten augusti/september och ev ytterligare något eller några seminarier under året.

Välj bland rubrikerna till höger för att få aktuell information om vår verksamhet.