Presentation av Akademiens Vänner

Ordinarie ledamot som har varit aktiv ledamot i Akademien under en längre tid men som av olika skäl har kommit att lämna ett aktivt projektorienterat yrkesliv kan efter ansökan till HBO och beslut av årssammankomsten ges övergång till ledamotskategorin Akademiens Vänner.

Klicka på respektive namn till höger för en närmare presentation.

Informationen uppdateras kontinuerligt!