Till ledamot av Svenska Projektakademien kan individer med hög kompetens och lång erfarenhet inom projektledningsområdet kallas. Akademiens ambition är att ha en balans mellan praktiserande projektledare från olika samhällssektorer, konsulter och utbildare, samt forskare.

Beslut om inval av ledamöter fattas av Årssammankomsten. Akademien kan enligt stadgarna ha maximalt 31 ledamöter. Ledamöter som fyller 65 år men som även fortsatt utövar ett projektaktivt yrkesliv kan kvarstå som ordinarie ledamöter, men räknas då inte längre in i de 31.

Den aktuella ledamotslistan finns här nedan. Klicka på respektive ledamots namn till höger för en närmare individuell presentation.

Ledamotsförteckning

 • Project Manager Anders Andersson, Kockums AB
 • Direktör Sven Antvik, Management and Aviation Sven Antvik
 • Professor Christian Berggren, Linköpings universitet
 • Projektledare Åse Berglund, Åse Berglund & Co
 • Projektchef Kajsa Björklund, Thermofisher Scientific
 • Professor Tomas Blomquist, Handelshögskolan vid Umeå universitet
 • Docent Karin Bredin, Linköpings Universitet
 • Direktör Olle Broman, Ekonomisk Byggnation AB
 • Direktör Hans Carlstedt, Hans & Magnus HB
 • Projektchef Carina Cederlund, Stockholms läns landsting
 • Projektenhetschef Christer Claesson, Trafikverket, Göteborg (ledamot av HBO)
 • Professor Per Erik Eriksson, Luleå Tekniska Högskola
 • Professor Mats Engwall, KTH, Stockholm
 • Direktör Maria Forss, Vitrolife Sweden AB
 • Universitetsadjunkt Sven Gunnarson, Chalmers Tekniska Högskola
 • PMO Johan Human, SKF
 • Docent Anette Hallin, Mälardalens Högskola
 • Professor Markus Hällgren, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (Akademiens skattmästare, ledamot av HBO)
 • Generalmajor (Ret) Sven-Olof Hökborg
 • Universitetslektor Anna Jerbrant, KTH
 • Docent Tina Karrbom Gustavsson, KTH
 • Professor Marcus Lindahl, Uppsala Universitet
 • Senior Director Eva Lindgren, AstraZeneca AB
 • Universitetslektor Lennart Ljung, Karlstads Universitet
 • Direktör Gunnila Masreliez-Steen, Kontura International AB
 • Projektchef Johannes Morelius, Elekta
 • Director Anna Nilsson-Ehle, SAFER – Vehicle and Traffic Safety Centre of Chalmers (Akademiens ordförande)
 • Professor Margareta Norell-Bergendahl, KTH
 • Professor Johann Packendorff, KTH
 • Förvaltningsledare Marie Reinicke, Östergötlands Läns Landsting (Akademiens sekreterare)
 • Projektledare Per Rydberg, Trafikverket
 • PMO Manager Britt-Marie Rydén, Thermofisher (adjungerad ledamot av HBO)
 • Seniorkonsult Mats Ragnarsson, Wenell Management AB
 • Projektledare Peter Rathsman, Rymdbolaget
 • Direktör Håkan Sjöholm, Projektkonsult Håkan Sjöholm
 • Professor, Generaldirektör Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet
 • Professor Jonas Söderlund, Linköpings universitet
 • Direktör Torbjörn Wenell, Projektkultur AB
 • Programledare Annika Zika-Viktorsson, Vinnova
 • Direktör Thomas Uhlin, TUL-Consulting AB (Akademiens vice ordförande, ledamot av HBO)
 • Projektledare Per Zachrisson, Ericsson

Informationen uppdateras kontinuerligt!