Till ledamot av Svenska Projektakademien kan individer med hög kompetens och lång erfarenhet inom projektledningsområdet kallas. Akademiens ambition är att ha en balans mellan praktiserande projektledare från olika samhällssektorer, konsulter och utbildare, samt forskare.

Beslut om inval av ledamöter fattas av Årssammankomsten. Akademien kan enligt stadgarna ha maximalt 31 ledamöter. Ledamöter som fyller 65 år men som även fortsatt utövar ett projektaktivt yrkesliv kan kvarstå som ordinarie ledamöter, men räknas då inte längre in i de 31.

Den aktuella ledamotslistan finns här nedan. Klicka på respektive ledamots namn till höger för en närmare individuell presentation.

Ledamotsförteckning

 • Project Manager Anders Andersson, Kockums AB
 • Direktör Sven Antvik, Management and Aviation Sven Antvik
 • Professor Christian Berggren, Linköpings universitet
 • Projektledare Åse Berglund, Åse Berglund & Co
 • Professor Tomas Blomquist, Handelshögskolan vid Umeå universitet
 • Direktör Olle Broman, Ekonomisk Byggnation AB
 • Direktör Hans Carlstedt, Hans & Magnus HB
 • Professor Mats Engwall, KTH, Stockholm (Akademiens skattmästare, ledamot av HBO)
 • Direktör Maria Forss, Vitrolife Sweden AB
 • Universitetsadjunkt Sven Gunnarson, Chalmers Tekniska Högskola
 • Direktör John-Olof Hermanson, Vanaheim AB
 • Professor Markus Hällgren, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (ledamot av HBO)
 • Generalmajor (Ret) Sven-Olof Hökborg
 • Senior Director Eva Lindgren, AstraZeneca AB
 • Universitetslektor Lennart Ljung, Karlstads Universitet
 • Professor Rolf A. Lundin, Internationella handelshögskolan, Jönköping
 • Direktör Gunnila Masreliez-Steen, Kontura International AB
 • Projektchef Johannes Morelius, Elekta
 • Director Anna Nilsson-Ehle, SAFER – Vehicle and Traffic Safety Centre of Chalmers (Akademiens ordförande)
 • Professor Margareta Norell-Bergendahl, KTH
 • Docent Johann Packendorff, KTH (adjungerad ledamot av HBO)
 • Förvaltningsledare Marie Reinicke, Östergötlands Läns Landsting (Akademiens sekreterare)
 • Verksamhetsutvecklare Britt-Marie Rydén, Läkemedelsverket (adjungerad ledamot av HBO)
 • Seniorkonsult Mats Ragnarsson, Wenell Management AB
 • Projektledare Peter Rathsman, Rymdbolaget
 • Direktör Håkan Sjöholm, Projektkonsult Håkan Sjöholm
 • Professor Anders Söderholm, Rektor Mittuniversitetet
 • Professor Jonas Söderlund, Linköpings universitet
 • Direktör Torbjörn Wenell, Projektkultur AB
 • Forskare Jan Wickenberg, Chalmers
 • Programledare Annika Zika-Viktorsson, Vinnova
 • Direktör Thomas Uhlin, LIDDS AB (Akademiens vice ordförande, ledamot av HBO)
 • Projektledare Per Zachrisson, Ericsson

Informationen uppdateras kontinuerligt!