Thomas Uhlin

Verkställande direktör
TUL-Consulting AB
Uppsala

Mobil 070 - 533 51 37

E-post thomas.uhlin@tul-consulting.com

Årets projektledare 1997

Vice ordförande i HBO

Ledamot av utskottet Årets Projektledare

Bakgrund Thomas har arbetat i mer än 25 år med framförallt utveckling av nya läkemedel och medicinska device. Han har varit, produktchef, projektledare, projektchef, utvecklingschef och VD inom Pharmacia koncernen samt för ett antal mindre bolag som; Q-med, Doxa, Orexo samt Aprea. Dessutom har han under 3 år arbetat som konsult med Project management för Wenell, samt varit ansvarig för Läkemedelsverkets bedömningar av effekt och säkerhet inför godkännanden i Sverige och inom EU. Han har varit med om att ta fram och vidareutveckla ett antal nya läkemedel och devices som idag säljs på marknaden över hela världen samt arbetat internationellt i USA, Europa och Japan. Idag verkar han som VD för LIDDS AB, som utvecklar en ny behandlingsmetod för prostatacancer. Han utsåg 1997 till Årets projektledare tillsammans med Johan Stjernschantz efter att ha varit projektledare och projektchef för utvecklingen av ögonläkemedlet Xalatan vid Pharmacia & Upjohn mellan 1994-1998.

Inriktning. Gott ledarskap, kunskap att lösa uppgiften, innovativa idéer samt förmågan att ha roligt tillsammans är några viktiga faktorer när man ska utveckla och industrialisera nya produkter. Förmågan att hitta dom bästa partners som finns på en global arena ställer stora krav på kommunikation och kulturell förståelse men det är samtidigt nyckeln till framgång. Att tidigt kombinera ett affärstänkande där kundens behov är vägledande med innovativ vetenskap och forskning är svårt men nödvändigt för att lyckas utveckla världsklassprodukter. Ett insiktsfullt ledarskap där förmågan att analysera vilka behov som skall lösas, vilken kunskap som krävs för uppgiften och inte minst att se till att det blir genomfört på tid, till rätt kvalitet och kostnad är ett nyckelområde.

Speciella intressen Projektledarskap, hur skapa framgångsrika team, virtuella organisationer. Hur kan man öka motivation och ge energi till människor så att man tillsammans kan göra skillnad och uppnå resultat. Att lära sig nya saker stimulerar hjärnan att se saker ur nya perspektiv vilket ofta leder fram till nya idéer samt förmågor att lösa problem och situationer. Utveckla och målstyra team och individer till goda resultat och en rolig och intressant vardag. Coachande ledarskap. Våga bryta mönster och arbeta alltid med ständiga förbättringar!