Anna Nilsson-Ehle

Direktör
SAFER

Göteborg

Mobil 0709 -96 76 00

E-post anna@nilsson-ehle.se

Akademiens ordförande

Årets projektledare 2001

Bakgrund Anna är civilingenjör från Chalmers. Hon arbetade några år som utvecklingsingenjör för ett leverantör till stålindustrin och började sedan på Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum. Hon arbetade inom Volvokoncernen i 20 år innan hon 1999 började som VD för Universeum. För arbetet med att uppföra Universeum utsågs hon till Årets projektledare och är sedan dess medlem i Projektakademien. Idag är Anna föreståndare för ett centrum för fordons- och trafiksäkerhetsforskning - SAFER.

Inriktning Anna har innehaft chefsbefattningar sedan tidigt 80-tal. Hon har lett flera projekt/organisationer som kombinerat produkt- och affärsutveckling med nytänkande verksamhetsutveckling såsom Volvo Personvagnars första tvärfunktionella "lean" organisation 240-bolaget, Volvokoncernens stab "Ledarskap och Kvalitet" 93- 94 och Volvo Personvagnars industriella förändringsarbete för modulariserat plattformsarbete åren 95 - 97. Dessa erfarenheter ledde vidare till förverkligandet av Universeum och via en period som senior managementkonsult till nuvarande befattning som är en nytänkande form för forskningssamverkan. Annas slutsatsers från dessa olika erfarenheter är en övertygelse att mångdisciplinära team som förstår sin gemensamma uppgift, sitt ömsesidiga beroende och har högt ställda mål kan prestera häpnadsväckande resultat.

Speciella intressen Ledarskap i komplexa miljöer med snabb förändringstakt som ställer höga krav på både individuellt och kollektiv lärande. Projekt där många kulturer samverkar mot såväl gemensamma som egna resultat. Styrelsearbete och ledarskap för framgångrika, hållbara företag.