Lindgren, Eva

Eva Lindgren

Senior Director
AstraZeneca

Göteborg

Telefon 00-000 00 00

Mobil 070-00 00 000

E-post eva.lindgren@astrazeneca.com