John-Olof Hermanson

Verkställande direktör
Vanaheim AB

Gävle

Mobil 070-610 23 34

E-post john-olof@vanaheim.se

Bakgrund John-Olof Hermanson är ägare till Vanaheim AB sedan 2002 och arbetar i företaget med projektledning. Vanaheim AB är ett Anmält Organ för de ”Europeiska direktiven om driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen”. Vanaheim kontrollerar med avseende på driftskompatibilitet i dag ca 100 järnvägsprojekt i Norden. För Vanaheims räkning har John-Olof drivit projekt hos Landsting och hos Lantmäteriverket. Bland projekten hos Landstinget kan nämnas införande av ett nytt beslutssystem och införande av ”Vårdval i primärvården”. John-Olof var med och startade och utvecklade Banverket Projektering, nuvarande Vectura, till en nätverksorganisation som verkade över hela landet där han var divisionschef. Under 70 och 80 talet arbetade han som projektledare och elektronikutvecklingsansvarig för några av Bofors större missilprojekt.

Inriktning. Arbetar med den Europeiska tanken om driftskompatibilitet i järnvägssystemet.

Speciella intressen John-Olof är intresserad av utveckling av den fordonsburna infrastrukturen samt småföretagens villkor i ett internationellt perspektiv.