Åse Berglund

Projektledare,
Åse Berglund & Co

Stockholm

Telefon 0735-21 22 95

E-post ase@aseberglundoco.se

Årets projektledare 2007

Bakgrund Åse arbetar som projektledare och kursledare/ coach  med  projekt / event inom vetenskap, konst,, kultur och historia. De senaste 10 åren har hon bla ansvarat för tre stora jubileum: som nationell samordnare för Birgittajubileet  år 2003,Som generalsekreterare för  Linnéjubileet 2007 som projektledare för  Bernadottejubileet 2010 samt projektledare för forskningskonferensen New world New solutions i samband med Ordförandeskapsåret 2009 och som projektledare för Forest Values – en svenskfinsk konferens med unga och etablerade forskare inom skogsindustri och forskning om skogens värden.

Åse har sin bakgrund inom kultursektorn och var tidigare enhetschef för Vadstena Kulturcentrum och egen företagare inom kulturproduktion och curatorverksamhet.

Inom Åse Berglund & Co utför hon uppdrag i nära samverkan med professionella utövare inom konst, kultur, vetenskap, event, konferenser och kursverksamhet.

Uppdragsgivare inom de flesta branscher :  Kommuner,Universitet,  länsstyrelser, Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskapsrådet, Kulturfonden Sverige Finland, Stiftelser och företag mfl.

Inriktning Inom kommuner, stat och näringsliv kommer man då och då in på områden som normalt inte ingår i den ordinarie verksamheten. Man vill bygga ett kulturhus eller samordna olika enheter i en ny form eller kanske skapa ett event som ska synliggöra en stad eller en myndighet Man kanske rent av ska fira ett jubileum eller genomföra en vetenskapsfestival.

Speciella intressen Åse har utfört ett flertal förprojekteringar som lagt grunden för framtida projekt men även tydliggjort att projekt med instabil styrning och otillräcklig budget inte bör påbörjas. Att länka samman olika intressenter och skapa ett gott samarbetsklimat där man fokuserar på målet och entusiasmerar medarbetarna är en stark drivkraft.