Svenska Projektakademien och Akademiens Högsta Beslutande Organ

Svenska ProjektAkademien leds av ett Högsta Beslutande Organ (HBO). Ledamöterna av HBO är Anna Nilsson-Ehle (ordförande), Thomas Uhlin (vice ordförande), Marie Reinicke (sekreterare), Markus Hällgren (skattmästare), samt Britt-Marie Rydén (adjungerad ledamot).

Akademien och HBO kontaktas enligt följande:

Svenska ProjektAkademien
Attn. Marie Reinicke
Fagottgatan 10
589 50 LINKÖPING

Tel 0733 - 26 00 65

info@projektakademien.se

Utskottet för utmärkelsen Årets Projektledare:
Britt-Marie Rydén
britt-marie.ryden@mpa.se

Forskningsutskottet, forskardagarna och temapoolen:
Mats Ragnarsson
mats.ragnarsson@wenell.se

Kommunikationsutskottet, webbredaktionen samt priset för bästa uppsats/examensarbete:
Johann Packendorff
johann.packendorff@indek.kth.se

Rekryteringsutskottet:
Thomas Uhlin