Kajsa Björklund

Projektkontorschef
ThermoFisherScientific

Göteborg

Tel: 0xx-xxxxx
Mobil: 0xx-xxxxxx

E-post kajsa.bjorklund@thermofisher.com

Bakgrund: Kajsa Björklund har en doktorsexamen i kemi från Uppsala universitet och har sedan 2002 arbetat med produktutveckling och projektledning inom Life Science både i små och stora bolag samt som konsult. För närvarande är Kajsa chef för projektkontoret inom Global R&D på ThermoFisherScientific med ansvar för projektledningen och portföljstyrningen av produktutvecklingsportföljen.

Speciella intressen: Ledarskap och gruppdynamik i projekt. Hur man med ett engagerande ledarskap kan åstadkomma resultat och överträffa förväntningar. Portföljstyrning och nyttorealisering av projekt.