Svenska Projektakademien och Akademiens Högsta Beslutande Organ

Svenska ProjektAkademien leds av ett Högsta Beslutande Organ (HBO). Ledamöterna av HBO är Anna Nilsson-Ehle (ordförande), Thomas Uhlin (vice ordförande), Marie Reinicke (sekreterare), Mats Engwall (skattmästare), Markus Hällgren (ledamot), Johann Packendorff (adjungerad ledamot), samt Britt-Marie Rydén (adjungerad ledamot).

Akademien och HBO kontaktas enligt följande:

Svenska ProjektAkademien
Attn. John-Olof Hermanson
Vanaheim AB
Centralplan 3
803 11 GÄVLE

Tel 070 - 610 23 34

info@projektakademien.se

Utskottet för utmärkelsen Årets Projektledare:
Christian Berggren
christian.berggren@liu.se

Priset för bästa uppsats/examensarbete:
Johann Packendorff
johann.packendorff@indek.kth.se

Forskningsutskottet, forskardagarna och temapoolen:
Mats Ragnarsson
mats.ragnarsson@wenell.se

Webbredaktör:
Johann Packendorff
johann.packendorff@indek.kth.se