Årets projektledare 2006

Birger Höök, Vägverket

Svenska ProjektAkademien har tilldelat projektchef Birger Höök, Vägverket utmärkelsen Årets Projektledare 2006.

Birger Höök tilldelas utmärkelsen för sin framgångsrika projektledning som projektchef för Trängselskatteförsöket i Stockholm. Projektet har ett mycket högt inslag av avancerade IT lösningar samt intressanta utmaningar i form av ett kommunikativt perspektiv med olika intressenter, som allmänhet, politiker, myndigheter, journalister och utländska leverantörer.

Birger Höök har gjort en extraordinär insats i ett extraordinärt projekt. När det gäller att hantera komplexitet, osäkerhet, risk att misslyckas, och förmåga att på mycket kort tid skapa effektivt samarbete och hög motivation i ett nederlagstippat och ständigt hotat projekt.

Utmärkelsen delades ut i amband med Svenska ProjektAkademiens högtidsmöte den 30 november.

Läs Torbjörn Wenells intervju med Birger Höök