Årets Projektledare 2006

Årets projektledare 2006

Birger Höök, Vägverket

Svenska ProjektAkademien har tilldelat projektchef Birger Höök, Vägverket utmärkelsen Årets Projektledare 2006.

Birger Höök tilldelas utmärkelsen för sin framgångsrika projektledning som projektchef för Trängselskatteförsöket i Stockholm. Projektet har ett mycket högt inslag av avancerade IT lösningar samt intressanta utmaningar i form av ett kommunikativt perspektiv med olika intressenter, som allmänhet, politiker, myndigheter, journalister och utländska leverantörer.

Birger Höök har gjort en extraordinär insats i ett extraordinärt projekt. När det gäller att hantera komplexitet, osäkerhet, risk att misslyckas, och förmåga att på mycket kort tid skapa effektivt samarbete och hög motivation i ett nederlagstippat och ständigt hotat projekt.

Utmärkelsen delades ut i amband med Svenska ProjektAkademiens högtidsmöte den 30 november.

Läs Torbjörn Wenells intervju med Birger Höök