Årets Projektledare 2007

Årets projektledare 2007 – Åse Berglund

Utmärkelsen Årets Projektledare 2007 tilldelades Åse Berglund, generalsekreterare för Svenska Linnédelegationen. Åse Berglund tilldelas utmärkelsen för sitt utomordentliga sätt att leda och driva Linnéfirandet så att det blivit en av de största och mest lyckade jubileumsaktiviteterna någonsin i Sverige.

Juryn skriver i sin motivering: Utifrån en plattform med få formella befogenheter har Åse Berglund genom outtröttlig energi, målmedvetenhet, glädje och övertygelseförmåga fått en nästan oöverskådlig mängd av lokala och regionala projekt att dra åt samma håll och besjälas av samma vision.

Om ledarskapets utövande: Åse Berglund har visat en övertygande förmåga att leda ett mångfacetterat nätverksprojekt – med en stor mängd olika intressenter, discipliner och från början egna dagordningar – till ett jubileumsfirande med stor potential och med långsiktigt bestående resultat.

– Åse Berglund är en målmedveten, glädjefylld och stark ledare som samtidigt också är väldigt prestigelös, säger professor Christian Berggren, ordförande i utskottet för Årets Projektledare. Hon är mycket duktig på att föra en dialog med spelare i olika organisationer, få folk med sig, känna sig delaktiga och se helheten.

Om nytänkande i projektarbetet: Hon har i sitt arbete vänt upp och ned på beprövade sanningar i projektledningsläran, t ex att en projektledare skall utgå från och hålla sig inom projektets budget. Genom olika partnerskap lyckades hon på ett kontrollerat sätt expandera budgeten så att den i slutänden kom att bli mångdubbelt större än beräknat.

– Jag känner mig både glad och stolt över ProjektAkademiens utmärkelse, säger Åse Berglund generalsekreterare Linné2007. Det här är ett kvitto på att framgång nås om man får alla att inse att helheten är större än delarna.

Åse Berglund påbörjade sitt arbete för den nationella Linnédelegationen 2004 och har ansvarat för att genomföra firandet av Carl von Linné – 300 år. Firandet har pågått i 22 länder, nio regioner och har medfört att över 2 000 Linnéevenemang genomförts under året. Fem av dem har varit nationella: jubileumsboken System och Passion, filmen Expedition Linné, vandringsutställningen Kaos von Linné, Linnéträdgården på Chelsea Flower Show och Skolprojektet.

Om Linnéjubileet: www.linne2007.se

Ladda ner Torbjörn Wenells intervju med Åse Berglund publicerad i Projektvärlden.

Nominerade till utmärkelsen var, förutom Åse Berglund, även Jan Thews, projektledare för House of Sweden, samt Lars Lindkvist, projektledare och VD för Åre 2007.