Forskardagarna 2010

Forskardagarna 2010 anordnades i Göteborg och Stockholm i september och samlade totalt 170 deltagare. Här nedan finns föreläsningsmaterial från dagarna för nedladdning.

Vad händer inom projektforskningen

Samordningens dynamik (Mattias Jacobsson)

Projektbaserat arbete ur medarbetarnas perspektiv

Ledning och styrning av projektbaserad industriell verksamhet

Att orkestrera mångfald för att utveckla kollektiva kompetenser i projekt