Forskningsutskottet

Forskningsutskottets verksamhet

Vid svenska lärosäten bedrivs spännande forskning inom projektområdet som många inte får kännedom om. Intressanta resultat och slutsatser når ofta inte samhället utanför forskarnas egna rum och laboratorier. Att samverka med omvärlden och att sprida kunskap om aktuell forskning – den så kallade ”tredje uppgiften” – är en viktig verksamhet som ytterst är ålagd högskolan. Denna kunskapsförmedling kan ske på många sätt och genom alla upptänkliga kanaler.

Projektakademiens forskningsutskott har skapats för att hjälpa till med denna uppgift, framför allt genom att på ett ställe samla och sammanställa information från alla svenska universitet och högskolor som bedriver forskning relaterad till projektarbetsformens tillämpning i näringsliv och offentlig förvaltning. Syftet är att sprida information om forskningsmiljöer och pågående forskningsprojekt. En viktig ambition är att visa på bredden i angreppssätt och tillämningsområden och därmed motverka ensidighet och likriktning. Forskningsutskottet vill på det sättet uppmuntra till en mångfacetterad dialog kring nya forskningsrön och deras tillämpbarhet.

Forskningsutskottets uppgifter:
• Kartlägga de forskningsmiljöer som finns på universitet och högskolor (primärt i Sverige men även i Skandinavien och internationellt)
• Bevaka publiceringar och seminarieverksamhet (uppsatser, doktorsavhandlingar, artiklar, workshops, seminarier, disputationer, etc)
• Följa forskningsinitiativ och sammanställa forskningsresultat och praktiska tillämpningar
• Informera om forskning i olika medier (tidskrifter, branschtidningar, websidor, etc)
• Upprätthålla en dialog med olika intresse- och fackorganisationer, t.ex. IPMA och PMI, och deras forskningskommittéer
• Administrera Projektakademiens uppsatspris

Forskningsutskottets medlemmar:
• Tomas Blomquist, Handelshögskolan, Umeå universitet
• Sven Gunnarson, Construction Management, Chalmers tekniska högskola
• Anna Nilsson-Ehle, SAFER – Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
• Johann Packendorff, Industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska Högskolan
• Mats Ragnarsson, Wenell Management (sammankallande)
• Jonas Söderlund, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet och Handelshøyskolen BI

Har du information om aktuell forskning eller är intresserad av vår verksamhet, skicka ett mail till mats.ragnarsson@wenell.se.

Leave A Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *