Uppsatstävling för studerande

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete på bachelor- eller masternivå (motsvarande C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag. Priset möjliggjordes från början genom finansiering från forsknings- och utvecklingsnätverket Svenska Projekt, numera står Svenska ProjektAkademien för prissumman om 10.000 kr. Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från både näringsliv och högskolor/universitet som finns representerade i akademiens forskningsutskott. Utöver det årliga priset kan juryn även utdela hedersomnämnanden till särskilt förtjänta uppsatser. Från och med 2014 delas priset ut vid Akademiens årssammankomst i april.

Pristagare genom åren:

2014: Jaime Adrián Millán Leyva & Vladimir Matovic, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2012: Ekaterina Kalinina & Meaza Eshetu Abebe, Linköpings Universitet.
2011: Karin Jonasson, Luleå Tekniska Universitet.
2010: Niclas Forsman, Kungl Tekniska Högskolan.
2009: Helga Persson, Kungl Tekniska Högskolan.
2008: Maria Landh & Håkan Sörin, Linköpings Universitet.
2007: Katarina Fornander, Karolinska Institutet, samt Victor Mannerholm Hammar & Johan Ottosson, Kungl Tekniska Högskolan.
2006: Frida Börjesson & Jens Nilsson, Linköpings Universitet.
2005: Camilla Haglund & Julien Vital, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
2004: Micael Karlsson & Jörgen Sundblad, Karlstads Universitet.

Hedersomnämnanden:

2014: Maxim Miterev & Ruxandra Nedelcu, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2014: Andrius Gedvilas, Chalmers Tekniska Högskola.
2014: Frosina Tasevska & Olga Toporova, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2012: Lina Sjöström & Sofia Åhlin, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE).
2012: Anna Jensen & Sofia Sundström, Kungl Tekniska Högskolan.
2012: Gagandeep Singh, Chalmers Tekniska Högskola.
2012: Isabelle Collin & Daniel Ericsson, Linköpings Universitet.
2011: Emma Lundberg & Christian Seglert, Kungl Tekniska Högskolan.
2011: Bich Nga Dao, Chalmers Tekniska Högskola.
2010: Patrik Sundsten & Fredrik Lorén Karlsson, Kungl Tekniska Högskolan
2010: Lindsey Martenez Hermosilla, Linköpings Universitet.
2008: Anders Boqvist & Frey Sigurjonsson, Kungl Tekniska Högskolan.
2007: Nils Gerdes & Daniel Windahl, Linköpings Universitet.
2006: Anna Nordström, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
2006: Anna Nordell & Carina Sjöström, Linköpings Universitet.