Svenska Projektakademiens egna länkar:

Svenska ProjektAkademien på Facebook

Svenska ProjektAkademien på LinkedIn

Svenska ProjektAkademien på Wikipedia

Länkar till samarbetspartners och andra projektinriktade organisationer:

Svenskt Projektforum

Svenskt Projektforum på Facebook

Projektnäring

IRNOP - The International Research Network on Organizing by Projects