Årsmöte 2016

7 Maj 2016 6:24 - Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2016

Den 13 april genomfördes en mycket lyckad årssammankomst hos Ericsson i Kista. Per Zachrisson var värd och gav en mycket intressant presentation om Ericssons verksamhet och utmaningar såväl bakåt i tiden som framåt. Pers presentation finns bifogat detta utskick. Under eftermiddagen fick även höra Per tillsammans med en kollega beskriva hur Ericsson tillämpar Lean och Agilt arbetssätt tillsammans.

Årsmötet genomfördes under god ledning av Gunnila Masreliez-Steen och akademin fattade beslut om en ny version av stadgar. Dessa ändringar ska beslutas en andra gång vid nästa sammankomst, höstmötet 2016.

Årsmötet valde ett nytt HBO och Christer Claesson går in som ny ledamot. HBO består i och med det av de ordinarie ledamöterna Anna Nilsson-Ehle (ordförande), Thomas Uhlin (vice ordförande), Marie Reinicke (sekreterare), Markus Hällgren (skattmästare) och Christer Claesson (ledamot).

Årssammankomsten bekräftande även HBO:s beslut om att välja in Carina Cederlund och Karin Bredin som nya ledamöter i Svenska ProjektAkademien. Varmt välkomna!

John-Olof Hermanson har meddelat att han önskar avgå som akademieledamot. Årssammankomsten accepterade hans avgående. Vännerna i Projektakademien tackar John-Olof för utmärkta insatser under åren, inte minst som Akademiens sekreterare 2012-2014.

Rolf A Lundin har meddelat att han önskar avgå som akademieledamot och bli invald i Akademiens Vänner. Årssammankomsten beslutade att välja in Rolf i Akademiens Vänner.

Omval skedde av Akademiens revisor Olle Broman och revisorssuppleanten Håkan Sjöholm.

Till valberedning valdes Eva Lindgren (ordförande), Anders Söderholm och Mats Ragnarsson.

Efter årsmötet delades årets uppsatspris ut och en av studenterna närvarade och gav en kort presentation. Därefter diskuterade akademien vidare på uppsatsens tema - Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt. Läs mer om uppsatsen och vinnarna på vår hemsida.

 

 

Lämna en kommentar